حقایقی تلخ درباره وخامت اوضاع کرونا در ایران – نیوز

خبر از https://www.news.ir این متخصص عفونی که از ابتدای شیوع این ویروس منحوس تا به امروز بیش از ۲۰۰۰  بیمار کرونایی را ویزیت کرده و همچنان مقتدرانه در خط مقدم مبارزه ایستاده، معتقد است: بحران کووید۱۹ ا طی ۱۰۰ سال گذشته مرگبارترین پاندمی قرن بوده؛ وسعت آن به حدی است ادامه مطلب…