اختصاصی| علت افزایش مرگ و میر مبتلایان به کرونا مشخص شد – نیوز

خبر از https://www.news.ir گفتگوی مسئول آزمایشگاه کرونا ویروس دانشگاه علوم پزشکی تهران با بهداشت نیوز: مسئول آزمایشگاه کرونا ویروس دانشگاه علوم پزشکی تهران دلیل افزایش تعداد مبتلایان به کرونا و مرگ‌های ناشی از بیماری را تشریح کرد. بهداشت نیوز- مشکات سخاوتی: پس از یک دوره کاهس نسبی آمار مبتلایان به ادامه مطلب…