عذرخواهی فتاح از حداد عادل + فیلم – نیوز

خبر از https://www.news.ir فتاح در حاشیه بازدید از ساختمان پلاسکو: افراد و سازمان هایی که اسم بردم از املاک استفاده شخصی نداشته اند. خطای بنده بود که خیلی کوتاه و تیتر وار نام بردم. فرصتِ باز کردن مسئله نبود. اطلاعات بنده ناقص اعلام شد. جانب انصاف را رعایت نکردم. در ادامه مطلب…