سه کف مهم در بوس تهران – نیوز

خبر از https://www.news.ir بررسی های تکنیکال نشان می دهد:در صورت اصلاح بیشتر قیمت‌ها، شاخص کل بورس اوراق بهادار در هفته‌های آینده می‌تواند تا محدوده یک میلیون و ۳۶۵ هزار واحد اصلاح داشته باشد. به گزارش دنیای اقتصاد،بر این اساسدر صورت کاهش قیمت‌ها سه محدوده ممکن است مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها ادامه مطلب…