آمریکا رسماً فعال‌سازی مکانیسم ماشه را کلید زد / پیام ظریف به مردم – نیوز

خبر از https://www.news.ir در صورت فعال‌سازی این سازوکار، ظرف یک ماه تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران به طور خودکار بازگردانده خواهد شد. بنا به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز با ارسال نامه‌ای رسمی به رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد، تأکید کرد که آمریکا هیچ ادامه مطلب…