رادمنش فوت کرد – نیوز

خبر از https://www.news.ir رادمنش فوت کرد سیدمحمد رادمنش، پیش کسوت حوزه ادبیات در سن ۹۶سالگی درگذشت. به گزارش ایسنا، انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی با اعلام خبر درگذشت این پژوهشگر، مترجم و استاد زبان و ادبیا فارسی نوشته است: همکار عزیز دیگری از جمع استادان زبان و ادبیات فارسی رخت ادامه مطلب…